zalo

1 - Mã Số Doanh Nghiệp:

- Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại TNT Việt Nam

- Mã Số Thuế và Mã Doanh nghiệp là: 0102237494 

- Nơi cấp: Do Sở KHĐT Thành Phố Hà Nội Cấp

2 - Tài Khoản Ngân Hàng:

- Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại TNT Việt Nam

- Số TK VNĐ: 1 5 0 1 0 0 0 0 1 4 8 5 7 8 

- Mở tại: Ngân Hàng BIDV - CN Long Biên Hà Nội

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại TNT Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn